Μέσος Όρος
  Μέσος Όρος 

Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να βρείτε τον μέσο όρο των μαθημάτων σας ή οποιοδήποτε άλλο μέσο όρο.

Μην ανησυχείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα, τόσο με συντελεστή βαρύτητας, όσο και χωρίς.

Χαρακτηριστικά

  1. Αριθμός μαθημάτων που δηλώθηκαν.
  2. Αριθμός μαθημάτων πάνω από τη βάση.
  3. Υψηλότερος βαθμός.
  4. Χαμηλότερος βαθμός.
  5. Μέσος όρος με συντελεστή βαρύτητας.
  6. Μέσος όρος χωρίς συντελεστή βαρύτητας.
  7. Λίστα με όλα τα μαθήματα που δηλώθηκαν, τις βαθμολογίες και τον συντελεστή βαρύτητας.
  8. Δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων.

Για εγκατάσταση πατήστε ΕΔΩ!

 Web hosting
Made 17 January 2012            by News Worldwide 365 ®™              Google Blog Blog Favorite

Copyright Rules
  
  
 News Worldwide 365 Get Android App Android App Follow US: Google Blog Blog Favorite